Կադրային գործավարություն

Դասընթացի նպատակն է տալ այնպիսի գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ կլինեն կիրառել արդի շուկայական տնտեսության պայմաններում հասարակական հարաբերությունների կարգավորման մեջ: Այս առումով էլ ավելի է բարձրանում աշատանքային իրավունքի և աշատանքային օրենսդության դերն ու նշանակությունը: Դասընթացի ավարտին Դուք կտիրապետեք համակարգային գիտելիքների և հմտությունների, ինչպես նաև կունենանք բարձր մակարդակի մասնագիտական կարողություններ հմտորեն օգտագործելու ստացված գիտելիքները: Ունենալով գրագետ կազմակերպված Կադրային գործավարություն`

 • Կունենաք իրավաբանական պաշտպանվածություն աշխատանքային վեճերի ժամանակ.
 • Կկարողանաք պատշաճ ներկայանալ աշխատանքային օրենսդրության նորմերի շրջանակներում պետական մարմինների կողմից անցկացվող ստուգումներին. Ինչպես նաև գրագետ կազմակերպված կադրային գործավարը կկարողանա`
 • ճիշտ ձևակերպել գործավարձով և ժամավճարով վարձատրվող աշխատողների աշխատանքային պայմանագրերը և ճիշտ հաշվարկել աշխատավարձերը:
 • ճիշտ ձևակերպել որոշակի ժամկետով աշխատող օտարերկրյա քաղաքացուն:
 • ճիշտ ձևակերպել հերթափոխային ժամանակացույցերը:
 • ձևակերպել լիակատար նյութական պատասխանատվության պայմանագրեր:
 • կազմել ծառայողական կամ առևտրային գաղտնիքների չհրապարակման համաձայնագրեր և այլն:
 • Մեզ մոտ Ձեր կադրային գործավարը վերապատրաստվելով կունենա`
 • աշխատանքային օրենսդրության իրավական ակտերի և ենթաօրեսդրական ակտերի մասին հիմնավոր գիտելիքներ և պրակտիկ վերլուծություններ:
 • կադրային գործավարության առաջնային փաստաթղթերի շուրջ 30-ից ավել մշակված բլանկների օրինակներ /նաև էլեկրոնային տարբերակով:
 • շուրջ 50-ից ավել պրակտիկ խորհուրդներ