Basic, Visual Basic, Visual FoxPro,  C,  C++, Visual C++ հնարավորություն կտան սկսնակ և գործող ծրագրավորողներին բարելավելու իրենց գիտելիքները:

 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԺԱՄ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ (ԴՐ) ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ (ԴՐ)
   Java 18 89.000 79.000
   Objective-C (IOS) 18 89.000 79.000
   Visual Basic 18 89.000 79.000
   Visual C++ 18 89.000 79.000
   Visual C# 18 89.000 79.000
   .NetFramework 18 89.000 79.000