Դասընթացներ

Համակարգչային


Մեր կենտրոնում անցկացվող համակարգչային դասընթացների առավելությունը այն է, որ յուրաքանչյուրին ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում, որը անձին հնարավորություն է տալիս խորացնելու իր գիտելիքները տվյալ ծրագրի մեջ` իր ընդունակություններին համապատասխան:


Կարդալ ավելին

Լեզուների


Դասընթացների տևողությունը յուրաքանչյուր մակարդակի համար 3 ամիս է: Յուրաքանչյուր դասընթացի ավարտից հետո ունկնդիրները գրում են ամփոփիչ թեստ և այն հաջող հանձնելու դեպքում նրանց տրվում է վկայական


Կարդալ ավելին

Հաշվապահական


Դասընթացներն իրականացվում են ուսուցման ժամանակակից մեթոդով: Դասընթացների մասնակիցները ակտիվորեն աշխատում են բոլոր անհրաժեշտ հաշվապահական փաստաթղթերի հետ, իսկ ուսուցման գործընթացը և ծրագրերը այնպես են կազմակերպվում, որ շրջանավարտները ձեռք են բերում անհրաժեշտ ծավալով խորացված տեսական և գործնական գիտելիքներ:


Կարդալ ավելին

Կադրային գործավարություն և HR


Դասընթացի նպատակն է տալ այնպիսի գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ կլինեն կիրառել արդի շուկայական տնտեսության պայմաններում հասարակական հարաբերությունների կարգավորման մեջ: Այս առումով էլ ավելի է բարձրանում աշատանքային իրավունքի և աշատանքային օրենսդության դերն ու նշանակությունը:


Կարդալ ավելին