Նպատակը
ռելիեֆների տարածական, գեղարվեստական մոդելավորում և մշակում, որը համատեղում է մոդելավորման և կառավարվող ծրագրի հաշվարկման ֆունկցիաները:
Կիրառությունը

 • փայտամշակում
 • փորագրում
 • ոսկերչություն
 • գովազդային և այլ ոլորտներ

Ծրագրի համառոտ բովանդակությունը

 • Մոդելի ստեղծում
 • Աշխատանք նկարների հետ
 • ոսկերչություն
 • Վեկտորների մշակում
 • Ռելիեֆի կառուցում և խմբագրում
 • Մշակման հետագծի հաշվարկում
 • Դասընթացի տևողությունը՝ 2 ամիս