ARTCAM ԾՐԱԳԻՐ
August 15, 2022

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ (HR)

Այն նախաատեսված է կազմակերպության մարդկային ռեսուրսերի (աշխատակազմի) կառավարման հետ առընչվող մասնագետների համար:

Դասընթացի բովանադկությունը

1. Կորպորատիվ կուլտուրայի մշակում և ներդնում.
(Կազմակերպությունը պետք է ունենա անհրաժեշտ գործընթացների օպտիմալ կազմակերպման և իրականացման իր սյուբեկտիվ մոտեցումները՝ կուլտուրան)
2. Հավաքագրման գործընթացի կազմակերպում և անցկացում. 
(Թափուր պաշտոնի նկարագրության ձևակերպում և թեկնածուի ընտրության անձնային, ռազմավարական, պռոֆեսիոնալ չափորոշիչների բացահայտում)
3. Ադապտացման և մոտիվացման տեսությունների վերլուծում և կիրառում.
(Փորցաշրջանի օպտիմալ կազմակերպում, ինչպես նաև նյութական և ոչ նյութական մոտիվացիոն մոտեցումների վերլուծություն և կիրառում)
4. Կոնֆլիկտների կառավարում և կանխարգելում. 
(Աշխատանքային կոնֆլիկտների կառավարման տեսությունների և կարգապահական պատասխանության սահմանված օրենսդրական նորմերի վերլուծություն)

Դասընթացը կվարի մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ՝ Տիգրան Կիրակոսյանը: