ՎՐԱՑԵՐԵՆ

СНПЧ А7 Ульяновск, обзоры принтеров и МФУ

Վրացերեն   քարթվելական լեզվախմբին պատկանող լեզու է։ Վրաստանի պաշտոնականն լեզուն և Կովկասի որոշ ազգությունների գրական լեզուն։Վրացերեն խոսում է մոտավորապես 4 մլն. մարդ Վրաստանում և մի քանի հազար այլ երկրներում, հիմնականում Ռուսաստանում, ԱՄՆ-ում, Իրանում և Թուրքիայում։
Վրացերենի զարգացումը բաժանվում է հետևյալ ժամանակաշրջանների.
Ըստ հայկական աղբյուների վրացական գիրը ստեղծվել է Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից։ Կորյունը հետևյալ կերպ է ներկայացնում վրաց գրերի գյուտի պատմությունը. «Մաշտոցը սկսեց Տիրոջից իրեն շնորհվածի համեմատ նշանագրեր հորինել վրացերեն լեզվի համար։ Գրեց, դասավորեց և օրինավոր կերպով հարդարեց... և իջավ Վրաց կողմերը։ Եվ գնաց, ներկայացավ նրանց թագավորին, որի անունը Բակուր էր, և աշխարհի եպիսկոպոսին, անունը՝ Մովսես։ ... Կորյուն, Վարք Մաշտոցի, 36-37, Երևան – 1979 թ.
Դասընթացների հիմնական նպատակը, իհարկե բոլոր լեզվական հմտությունների ներդաշնակ զարգացումն է` ճիշտ արտասանություն, առոգանություն, լսողությամբ ընկալում, կարդալ, գրել, խոսել և բառապաշարի համալրում:
Վրացերեն լեզվի դասընթացները կազմակերպվում են, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբակային: Դասերի տևողությունը 1.5 ժամ է` շաբաթական երեք դաս:

ԼԵԶՈՒ ԺԱՄ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ (ԴՐ) ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ (ԴՐ)
Վրացերեն 18 40.000 30.000

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ՍԿՍՆԱԿ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ +

  Սիրով հրավիրում ենք WEB ծրագրավորման դասընթացներին բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են սովորել WEB ծրագրավորում 0-ից սկսած: Նախնական գիտելիքների բազա ծրագրավորման ոլորտում պարտադիր չէ:

  Դպրոցականների համար կգործեն զգալի զեղչեր:

  Դասընթացները կանցնեն 2 փուլով: Դասընթացի համառոտ բովանդակության և պայմանների հետ կարող եք ծանոթանալ կատարելով հղում այստեղ :

 • ԴԱՍԸՆԹԱՑ "HR ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ" +

  Դասընթացի նպատակն է այնպիսի HR մասնագետների պատրաստումը, ովքեր մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում կտիրապետեն համակարգային գիտելիքների և հմտությունների, ինչպես նաև կունենան բարձր մակարդակի մասնագիտական կարողություններ հմտորեն օգտագործելու անձնակազմի կառավարման տեխնոլոգիաներն ու մեթոդները:

  Դասընթացն իր մեջ ներառում է 3 մակարդակ`

  Մակարդակ С - «HR բաժնի մասնագետ»,

  Մակարդակ В - «HR մենջեր»,

  Մակարդակ A - «HR տնօրեն»:

  Դասընթացի մասին մանրամասն ծանոթացեք այստեղ...

 • 1