ԻՍՊԱՆԵՐԵՆ

СНПЧ А7 Ульяновск, обзоры принтеров и МФУ

“ՍՅՈՒԱՖ” ուսումնական կենտրոնն առաջարկում է իսպաներեն լեզվի դասընթացներ՝ ժամանակակից մեթոդիկայով: Դասընթացները կազմակերպվում են Լեզուների իմացության իրազեկության համաեվրոպական համակարգի լեզվական 6 մակարդակների պահանջներին համապատասխան, որի շնորհիվ ուսանողը կարողանում է լիարժեք տիրապետել լեզվին՝ քերականորեն ճիշտ գրել, կարդալ, ազատ խոսել և ընկալել խոսակցին։
1. Ընդհանուր իսպաներենի ուսուցումն իրականացվում է 6 մակարդակներով`
A1- Inicial` նախատեսված է սկսնակների համար. հնչյունաբանություն,
քերականական հիմնական կանոններ, մինչև 1000 բառի բառապաշար
A2 – Elemental` ճիշտ կարդալ ու գրել, խոսքի ընկալում
B1 – Bոsico` քերականական գիտելիքների հիմնական դասընթաց
B2 – Intermedio` արտահայտվելու ունակությունը խոսակցական իրավիճակներում
C1 – Avanzado` գործնական լեզվի արդյունավետ տիրապետում
C2 – Perfeccionamiento` լեզվի կատարյալ իմացություն կամ վարպետություն:
Դասընթացների տևողությունը յուրաքանչյուր մակարդակի համար 3 ամիս է:  Յուրաքանչյուր դասընթացի ավարտից հետո ունկնդիրները գրում են ամփոփիչ թեստ և այն հաջող հանձնելու դեպքում նրանց տրվում է վկայական:
ՍՅՈՒԱՖ կենտրոնը հրավիրում է իսպաներեն լեզվի դասընթացներին:  Լեզվի ուսուցումն ընթանում է նորագույն դասագրքերով, առցանց  և ժամանակակից այլ նյութերով: Մեծ ուշադրություն է դարձվում ընթերցանության, քերականության, ինչպես նաև բանավոր խոսքի ընկալման և իհարկե արտասանման զարգացմանը:
Դասընթացները կազմակերպվում են, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբակային: Դասերի տևողությունը 1.5 ժամ է` շաբաթական երեք դաս:

ԼԵԶՈՒ ԺԱՄ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ (ԴՐ) ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ (ԴՐ)
Իսպաներեն 18 40.000 30.000

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ՍԿՍՆԱԿ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ +

  Սիրով հրավիրում ենք WEB ծրագրավորման դասընթացներին բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են սովորել WEB ծրագրավորում 0-ից սկսած: Նախնական գիտելիքների բազա ծրագրավորման ոլորտում պարտադիր չէ:

  Դպրոցականների համար կգործեն զգալի զեղչեր:

  Դասընթացները կանցնեն 2 փուլով: Դասընթացի համառոտ բովանդակության և պայմանների հետ կարող եք ծանոթանալ կատարելով հղում այստեղ :

 • ԴԱՍԸՆԹԱՑ "HR ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ" +

  Դասընթացի նպատակն է այնպիսի HR մասնագետների պատրաստումը, ովքեր մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում կտիրապետեն համակարգային գիտելիքների և հմտությունների, ինչպես նաև կունենան բարձր մակարդակի մասնագիտական կարողություններ հմտորեն օգտագործելու անձնակազմի կառավարման տեխնոլոգիաներն ու մեթոդները:

  Դասընթացն իր մեջ ներառում է 3 մակարդակ`

  Մակարդակ С - «HR բաժնի մասնագետ»,

  Մակարդակ В - «HR մենջեր»,

  Մակարդակ A - «HR տնօրեն»:

  Դասընթացի մասին մանրամասն ծանոթացեք այստեղ...

 • 1