ԱՆԳԼԵՐԵՆ

“ՍՅՈՒԱՖ” ուսումնական կենտրոնն առաջարկում է անգլերեն լեզվի դասընթացներ՝ ժամանակակից մեթոդիկայով: Դասընթացները կազմակերպվում են Լեզուների իմացության իրազեկության համաեվրոպական համակարգի լեզվական 6 մակարդակների պահանջներին համապատասխան, որի շնորհիվ ուսանողը կարողանում է լիարժեք տիրապետել լեզվին՝ քերականորեն ճիշտ գրել, կարդալ, ազատ խոսել և ընկալել խոսակցին։

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

 Ընդհանուր անգլերենի ուսուցումն իրականացվում է 6 մակարդակներով`

A1-Beginner
A2-Elementary
B1-Pre-Intermediate
B2-Intermediate
C1-Upper-Intermediate
C2-Advanced

Դասընթացների տևողությունը յուրաքանչյուր մակարդակի համար 3 ամիս է:  Յուրաքանչյուր դասընթացի ավարտից հետո ունկնդիրները գրում են ամփոփիչ թեստ և այն հաջող հանձնելու դեպքում նրանց տրվում է վկայական

2. Կենտրոնում գործում են նաև անգլերենի այլ դասընթացներ`

- TOEFL`PBT, CBT, IBT
- IELTS` Academic, General Trainings
- Specialized` Business, Medical, Accountancy, etc.
- ԲՈՒՀ ընդունվողների համար

ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ

(մակարդակ)

Ամիս

Արժեքը (դր.) (1ամիս)

Անհատական

Խմբակային

2 հոգի

3 հոգի

4 հոգի ևավել

BEGINNER սկսնակ (3ամիս)

1

40.000

30.000

25.000

20.000

INTERMEDIATE միջին

1

40.000

30.000

20.000

20.000

UPPER INTERMEDIATE
 միջինից բարձր 

1

40.000

30.000

20.000

20.000

ADVANCED  բարձր (1-2 ամիս)

1

40.000

30.000

25.000

20.000

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1

50.000

40.000

35.000

28.000

TOEFL, IELTS (5-6 ամիս)

1

60.000

50.000

45.000

30.000

Բիզնես անգլերեն

1

50.000

40.000

35.000

28.000

ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ

“ՍՅՈՒԱՖ” ուսումնական կենտրոնն առաջարկում է ֆրանսերեն լեզվի դասընթացներ՝ ժամանակակից մեթոդիկայով: Դասընթացները կազմակերպվում են Լեզուների իմացության իրազեկության համաեվրոպական համակարգի լեզվական 6 մակարդակների պահանջներին համապատասխան, որի շնորհիվ ուսանողը կարողանում է լիարժեք տիրապետել լեզվին՝ քերականորեն ճիշտ գրել, կարդալ, ազատ խոսել և ընկալել խոսակցին։
1. Ընդհանուր ֆրանսերենի ուսուցումն իրականացվում է 6 մակարդակներով`
A1-Débutant
A2-Elémentaire
B1-Pré-intermédiaire
B2-Intermédiaire
C1-Supérieur
C2-Avancé

Դասընթացների տևողությունը յուրաքանչյուր մակարդակի համար 3 ամիս է:  Յուրաքանչյուր դասընթացի ավարտից հետո ունկնդիրները գրում են ամփոփիչ թեստ և այն հաջող հանձնելու դեպքում նրանց տրվում է վկայական:
2. Ֆրանսերենի  այլ դասընթացներ`
•    T.C.F     A1 A2     B1 B2 C1 C2
•     D.E.L.F  A1 A2   B1 B2 
•    ԲՈՒՀ ընդունվողների համար

ԼԵԶՈՒ ԺԱՄ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ (ԴՐ) ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ (ԴՐ)
Ֆրանսերեն 18 40.000 30.000

ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ

“ՍՅՈՒԱՖ” ուսումնական կենտրոնն առաջարկում է գերմաներեն լեզվի դասընթացներ՝ ժամանակակից մեթոդիկայով: Դասընթացները կազմակերպվում են Լեզուների իմացության իրազեկության համաեվրոպական համակարգի լեզվական 6 մակարդակների պահանջներին համապատասխան, որի շնորհիվ ուսանողը կարողանում է լիարժեք տիրապետել լեզվին՝ քերականորեն ճիշտ գրել, կարդալ, ազատ խոսել և ընկալել խոսակցին։
1. Ընդհանուր գերմաներենի ուսուցումն իրականացվում  է 6 մակարդակներով`
   A1 մակարդակ - նախնական;
   A2 մակարդակ - նախաշեմային;
   B1 մակարդակ - շեմային;
   B2 մակարդակ - հետշեմային;
   C1 մակարդակ - գործնական լեզվի արդյունավետ տիրապետում;
   C2 մակարդակ - լեզվի կատարյալ իմասություն կամ վարպետություն:
Դասընթացների տևողությունը յուրաքանչյուր մակարդակի համար 3 ամիս է:  Յուրաքանչյուր դասընթացի ավարտից հետո ունկնդիրները գրում են ամփոփիչ թեստ և այն հաջող հանձնելու դեպքում նրանց տրվում է վկայական:
2. Գերմաներենի  այլ դասընթացներ

ԼԵԶՈՒ ԺԱՄ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ (ԴՐ) ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ (ԴՐ)
Գերմաներեն 18 40.000 30.000

ԻՏԱԼԵՐԵՆ

Իտալերենը  պատկանում է Հնդեվրոպական լեզուների ընտանիքի ռոմանական արևմտա իտալական լեզվախմբին։ Իտալերեն խոսում են աշխարհում 70 միլիոն մարդ։
Իտալերենը պետական լեզու է Իտալիայում, Շվեյցարիայում, Սան Մարինոյում, Սլովենիայում, Վատիկանում, Իստրիա կոմսությունում (Խորվաթիա)։Ըստ աշխարհի լեզուների դասակարգման Իտալերենը 21-րդն է։
ՍՅՈՒԱՖ կենտրոնում մեծ ուշադրություն է հատկացվում իտալերեն լեզվի բոլոր հիմնական հմտությունների` ընթերցանության, գրավոր խոսքի, լսելով բանավոր խոսքի ընկալման և իհարկե խոսքի բանավոր արտասանման վրա: Ուսուցումը ընթանում է իտալերեն լեզվի լավագույն դասագրքերով և ժամանակակից այլ նյութերով:
Դասընթացները կազմակերպվում են, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբակային: Դասերի տևողությունը 1.5 ժամ է` շաբաթական երեք դաս:

ԼԵԶՈՒ ԺԱՄ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ (ԴՐ) ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ (ԴՐ)
Իտալերեն 18 40.000 30.000

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ՍԿՍՆԱԿ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ +

  Սիրով հրավիրում ենք WEB ծրագրավորման դասընթացներին բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են սովորել WEB ծրագրավորում 0-ից սկսած: Նախնական գիտելիքների բազա ծրագրավորման ոլորտում պարտադիր չէ:

  Դպրոցականների համար կգործեն զգալի զեղչեր:

  Դասընթացները կանցնեն 2 փուլով: Դասընթացի համառոտ բովանդակության և պայմանների հետ կարող եք ծանոթանալ կատարելով հղում այստեղ :

 • ԴԱՍԸՆԹԱՑ "HR ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ" +

  Դասընթացի նպատակն է այնպիսի HR մասնագետների պատրաստումը, ովքեր մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում կտիրապետեն համակարգային գիտելիքների և հմտությունների, ինչպես նաև կունենան բարձր մակարդակի մասնագիտական կարողություններ հմտորեն օգտագործելու անձնակազմի կառավարման տեխնոլոգիաներն ու մեթոդները:

  Դասընթացն իր մեջ ներառում է 3 մակարդակ`

  Մակարդակ С - «HR բաժնի մասնագետ»,

  Մակարդակ В - «HR մենջեր»,

  Մակարդակ A - «HR տնօրեն»:

  Դասընթացի մասին մանրամասն ծանոթացեք այստեղ...

 • 1