ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

 Հաշվապահական հաշվառման ավտոմատացված ծրագրերից է նաև ՀԾ-ն (Հայկական Ծրագրեր): Այն այսօր գնալով մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում հատկապես տեղական բիզնեսի շրջանակներում: ՀԾ-ի ուսուցման ընթացքում Դուք կսովորեք կատարել կազմակերպության տվյալների (ռեկվիզիտների) և հաշիվների մնացորդների մուտքագրում, հիմնական միջոցների հաշվառում, պաշարների հաշվառում (պաշարների ձեռք բերում, վաճառք և դուրս գրում), դեբետորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառում և ուրիշ այլ գործառույթներ, ինչպես նաև հաշվետվությունների ուղարկումը էլեկտրոնային եղանակով և հարկային հաշիվների դուրսգրումը էլեկտրոնային տարբերակով: Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑ ԺԱՄ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ (ԴՐ) ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ (ԴՐ)
Ընդհանուր հաշվապահություն 18 60.000 50.000
Հայկական ծրագրեր (ՀԾ) 18 60.000 50.000
1C 18 60.000 50.000

 

1C

ՍՅՈՒԱՖ կենտրոնում դասավանդվում է նաև  համակարգչային 1C  հաշվապահական ավտոմատացված ծրագիրը: Այն բաղկացած է մի քանի բաժիններից` 1C հաշվապահություն, 1C առևտուր, 1C  պահեստ, 1C  արտադրություն և այլն: Դասընթացներից  հետո  Դուք  կկարողանաք կատարել`
•    Կազմակերպության տվյալների (ռեկվիզիտների) մուտքագրում,
•    Հաշիվների մնացորդների մուտքագրում,
•    Հիմնական միջոցների հաշվառում (հիմնական միջոցների մուտքագրում, շահագործման հանձնում, մաշվածության հաշվառում, վերագնահատում կառուցում, դուրս գրում և իրացում):
•    Պաշարների հաշվառում (պաշարների ձեռք բերում, վաճառք և դուրս գրում),
•    Դեբետորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառում,
•    Դրամական միջոցների հաշվառում,
•    Աշխատավարձի հաշվարկ,
•    Հաշվետվությունների կազմում ,
•    Հաշվապահական հաշվեկշիռ Ձև 1,
•    Ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվություն Ձև 2,
•    Գործատուների պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների հաշվետվություն,
•    Կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի) կողմից ֆիզիկական անձանց վճարված եկամուտների, պահված եկամտահարկի Հաշվարկ,
•    ԱԱՀ-ի հաշվարկ,
•    Մանրածախ և մեծածախ առևտուր,
•    Ներմուծում,
•    Արտադրություն:

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑ ԺԱՄ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ (ԴՐ) ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ (ԴՐ)
Ընդհանուր հաշվապահություն 18 60.000 50.000
Հայկական ծրագրեր (ՀԾ) 18 60.000 50.000
1C 18 60.000 50.000

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՅՈՒԱՖ ուս. կենտրոնի հաշվապահական դասընթացները կազմակերպվում են ինչպես սկսնակ հաշվապահների, այնպես  էլ գործող հաշվապահների համար:
Դասընթացներն իրականացվում են ուսուցման ժամանակակից  մեթոդով:  Դասընթացների  մասնակիցները ակտիվորեն աշխատում են բոլոր անհրաժեշտ հաշվապահական  փաստաթղթերի հետ, իսկ ուսուցման գործընթացը և ծրագրերը այնպես են կազմակերպվում, որ շրջանավարտները ձեռք են բերում անհրաժեշտ ծավալով խորացված տեսական և  գործնական գիտելիքներ:
Դասընթացը ավարտելուց հետո նրանք ձեռք կբերեն առավելագույն գիտելիքներ և հմտություններ բոլոր ուղղվածությունների հաշվապահության վարման, կազմակերպությունների հաշվապահների կողմից պատրաստվող և համապատասխան պետական մարմին (հարկային տեսչություն, վիճակագրական ծառայություն, աշխատանքային տեսչություն և այլն) հաշվետվություններ ներկայացնելու համար:
Դասընթացի փուլը սկսնակների համար տևում է 3 ամիս, իսկ գործող հաշվապահների համար` 1-2 ամիս:
Դասընթացները կազմակերպվում են, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբակային: Դասերի տևողությունը 1.5 ժամ է` շաբաթական երեք դաս:

ԴԱՍԸՆԹԱՑ ԺԱՄ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ (ԴՐ) ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ (ԴՐ)
   Ընդհանուր հաշվապահություն 18 60.000 50.000
   Հայկական ծրագրեր (ՀԾ) 18 60.000 50.000
   1C 18 60.000 50.000

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ՍԿՍՆԱԿ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ +

  Սիրով հրավիրում ենք WEB ծրագրավորման դասընթացներին բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են սովորել WEB ծրագրավորում 0-ից սկսած: Նախնական գիտելիքների բազա ծրագրավորման ոլորտում պարտադիր չէ:

  Դպրոցականների համար կգործեն զգալի զեղչեր:

  Դասընթացները կանցնեն 2 փուլով: Դասընթացի համառոտ բովանդակության և պայմանների հետ կարող եք ծանոթանալ կատարելով հղում այստեղ :

 • ԴԱՍԸՆԹԱՑ "HR ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ" +

  Դասընթացի նպատակն է այնպիսի HR մասնագետների պատրաստումը, ովքեր մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում կտիրապետեն համակարգային գիտելիքների և հմտությունների, ինչպես նաև կունենան բարձր մակարդակի մասնագիտական կարողություններ հմտորեն օգտագործելու անձնակազմի կառավարման տեխնոլոգիաներն ու մեթոդները:

  Դասընթացն իր մեջ ներառում է 3 մակարդակ`

  Մակարդակ С - «HR բաժնի մասնագետ»,

  Մակարդակ В - «HR մենջեր»,

  Մակարդակ A - «HR տնօրեն»:

  Դասընթացի մասին մանրամասն ծանոթացեք այստեղ...

 • 1