ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

Դասընթացի նպատակն է տալ այնպիսի գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ կլինեն կիրառել արդի շուկայական տնտեսության պայմաններում  հասարակական հարաբերությունների կարգավորման  մեջ: Այս առումով էլ ավելի է բարձրանում  աշատանքային իրավունքի և աշատանքային օրենսդության դերն ու նշանակությունը: 

Դասընթացի ավարտին Դուք կտիրապետեք  համակարգային գիտելիքների և հմտությունների, ինչպես նաև կունենանք բարձր մակարդակի մասնագիտական կարողություններ հմտորեն օգտագործելու ստացված գիտելիքները:

Ունենալով գրագետ կազմակերպված կադրային գործավարություն` 

•Կունենաք իրավաբանական պաշտպանվածություն աշխատանքային վեճերի ժամանակ.

•Կկարողանաք պատշաճ ներկայանալ աշխատանքային օրենսդրության նորմերի շրջանակներում պետական մարմինների կողմից անցկացվող ստուգումներին.

Ինչպես նաև գրագետ կազմակերպված կադրային գործավարը կկարողանա` 

•ճիշտ ձևակերպել գործավարձով և ժամավճարով վարձատրվող աշխատողների աշխատանքային պայմանագրերը և ճիշտ հաշվարկել  աշխատավարձերը:

•ճիշտ ձևակերպել որոշակի ժամկետով աշխատող օտարերկրյա քաղաքացուն:

•ճիշտ ձևակերպել հերթափոխային ժամանակացույցերը:

•ձևակերպել լիակատար նյութական պատասխանատվության պայմանագրեր:

•կազմել ծառայողական կամ առևտրային գաղտնիքների չհրապարակման համաձայնագրեր և այլն:

Մեզ մոտ Ձեր կադրային գործավարը վերապատրաստվելով կունենա`

•աշխատանքային օրենսդրության իրավական ակտերի և ենթաօրեսդրական ակտերի մասին    հիմնավոր գիտելիքներ և  պրակտիկ վերլուծություններ:

•կադրային գործավարության առաջնային փաստաթղթերի շուրջ 30-ից ավել մշակված բլանկների օրինակներ /նաև էլեկրոնային տարբերակով/

•շուրջ 50-ից ավել պրակտիկ խորհուրդներ

ԿԱԴՐԱՅԻՆ  ԳՈՐԾԱՎԱՐ”   դասընթացի բովանդակությանը կարող եք  ծանոթանալ այստեղ:

 

ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ

Դասընթացի շրջանակներում դիտարկվում են մարքեթինգի 4 խումբ ֆունկցիաները`

1.Վերլուծական ֆունկցիա - շուկայի ուսումնասիրություն, սպառողների ուսումնասիրություն, ֆիրմայի կառուցվածքի ուսումնասիրում, ապրանքային տեսականու ուսումնասիրում, ֆիրմայի ներքին միջավայրի ուսումնասիրում։

2.Արտադրական ֆունկցիա - նոր ապրանքների արտադրության կազմակերպում և նոր տեխնոլոգիաների մշակում, նյութատեխնիկական մատակարարման կազմակերպում, պատրաստի արտադրանքի որակի և մրցունակության կառավարում։

3.Իրացման կամ վաճառքի ֆունկցիա - ապրանքաշարժի համակարգի կազմակերպում, սպասարկման կազմակերպում, իրացման, խթանման և պահանջարկի համակարգի ձևավորման կազմակերոպում, նպատակաուղղված ապրանքային և գնային քաղաքականության անցկացնում։

4.Կառավարման և վերահսկման ֆունկցիա - ֆիրմայի ռազմավարական և օպերատիվ պլանավորման կազմակերպում, մարքեթինգի կառավարման տեղեկատվական ապահովում, մարքեթինգի կոմունիկացիոն ենթագործառույթ, մարքեթինգի վերահսկման կազմակերպում։

Դասընթացը մշակված է ինչպես մարքեթինգի ոլորտ նոր ընդգրկված, այնպես էլ մարքեթինգային գործունեությամբ երկար տարիների աշխատանքային փորձ ունեցող  մասնագետների համար 

 Դասընթացի ավարտին մասնակիցները կկարողանան.

1.կիրառել հիմնական հասկացություններն ու դրույթները

2.հասկանալ մարքեթինգային տերմինները

3.զարգացնել մարքեթինգային վերլուծություններ կատարելու ունակությունները

4.հասկանալ մարքեթինգ միքս, գնային քաղաքականություն, գովազդ, վաճառքի խթանում և վաճառքի և մարքեթինգի միջև փոխհարաբերություններ:

5.զանազանել լավ և վատ մարքեթինգային գործունեությունը

6.ավելի էֆեկտիվ կերպով նպաստել Ձեր կազմակերպության մարքեթինգային գործունեությանը

7.կիրառել B2B մարքեթինգի հիմնական հասկացությունները

8.առանձնացնել Ձեր հաճախորդներին ըստ խմբերի և ուղորդել Ձեր կազմակերպությանը դեպի մարքեթինգային շուկա

9.հասկանալ, թե ինչպիսին են Ձեր թիրախային շուկան և հաճախորդերը

10.կիրառել փոխհարաբերությունների կառավարում Ձեր հաճախորդների հետ 

11.ստեղծել արժեքային համակարգ

12.իրականացնել արտադրանքի և ծառայությունների կառավարում

13.մշակել ինտեգրված մարքեթինգ միքս

14.ավելի էֆեկտիվ կերպով նպաստել Ձեր կազմակերպության մարքեթինգային գործունեությանը

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ

Համակարգչային դասընթացները իրենց մեջ ներառում են տարրական և ամենաբարդ ծրագրերի ուսուցումը` ինպես սկսնակների, այնպես էլ վերապատրաստվել ցանկացողների համար: 
Կենտրոնը հագեցված է նորագույն համակարգչային տեխնիկայով, համակարգչային  ծրագրերի  վերջին  տարբերակներով: 
Մեր կենտրոնում անցկացվող համակարգչային դասընթացների առավելությունը այն է, որ յուրաքանչյուրին  ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում, որը անձին հնարավորություն է տալիս խորացնելու իր գիտելիքները տվյալ ծրագրի մեջ`  իր ընդունակություններին համապատասխան:
Դասընթացները կազմակերպվում են, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբակային: Կոորպորատիվ հայտերի դեպքում գործում  են զգալի զեղչեր:
Բացի այդ երկար տարիների մեր աշխատանքային փորձը,  բանիմաց մասնագետների նվիրվածությունը հանդիսանում են մեր ամենակարևոր երաշխիքը:
Մեր կենտրոնում  կազմակերպում ենք նաև կազմակերպություների աշխատակազմի ուսուցման և վերապատրաստման  դասընթացներ:
ՍՅՈՒԱՖ  ուսումնական կենտրոնում դասավանդվում են հետևյալ համակարգչային ծրագրերը`
Օպերացիոն համակարգեր`  Windows XP, Windows Vista, Windows7
Օպերատորական գործ  - Mcrosoft Word, Excel, Internet, E-Mail  - սկսնակների  և նրանց համար, ովքեր ցանկանում են կատարելագործել իրենց գիտելիքները նշված ծրագրերում:
Համակարգչային գրաֆիկա  – PhotoShop,  Corel Draw , Indesign,  Ilustrator:   
Այս ծրագրերի իմացությունը օգտագործվում է արտաքին գովազդի, տպագրության մեջ և դիզայնի տարբեր ոլորտներում: Այն նախատեսված է այն անձանց համար, ովքեր ցանկանում են մասնագիտանալ  ռեկլամի և դիզայնի բազմակողմանի ասպարեզներում, ինչպես նաև տպագրական և հրատարակչական գործի մեջ:
Մասնակիցները կծանոթանան, թե ինչպես են պատրաստվում այցեքարտերը, ծալաթերթիկները, օրացույցները, տարբեր լոգոտիպեր և ֆիրմային նշաններ, սովորեցնում ենք մոնտաժել, վերականգնել հին լուսանկարներ և բարձրացնել  նրանց որակը: Բացի այդ, ծրագրի իմացությունը հիմք է նաև ապագա պրոֆեսիոնալ դիզայներների համար` լինի դա  գրաֆիկական, տպագրական, թե Web դիզայնը:
Համակարգչային նախագծում  –  AutoCAD, ArchiCAD12
Ծրագրերը  նախատեսված են տարբեր պրոեկտների կոնստրուկտորական  նախագծման պրոցեսի ավտոմատացման համար, նրանք թույլ են  տալիս նախագծել, ինչպես բազմապիսի առարկաներ (սկսած շենքերից մինչև կենցաղային իրեր), այնպես էլ տարաբնույթ մեխանիզմներ և էլ. սխեմաներ:
Web դիզայն և Web ծրագրավորում -
Այս դասընթացները նախատեսված են նրանց համար, ովքեր ցանկանում են պատրաստել Web էջեր` սկսած ամենապարզից` ստատիկ (Macromedia Dreamweaver, HTML)  մինչև ամենաբարդը`  դինամիկ, օգտագործելով  HTML և CSS լեզուները, կծանոթանան, թե ինչպես են ստեղծվում  PHP լեզվի բազայի հիման վրա սերվերի հավելվածները և ինչպես աշխատել MY SQL-ի բազայի տվյալներով: Flash ծրագիրը հնարավորություն կտա ստեղծել անիմացիոն հոլովակներ, ֆլեշ-բաներներ և այլն:
PHP, My SQL, Java Sqript, ASP Net, Flash
3D մոդելավորում և անիմացիա  -
3D Studio Max- Տվյալ դասընթացները նախատեսված են այնպիսի մասնագետների համար, որոնք աշխատում են շինարարական կազմակերպություններում` ճարտարապետների, էքստերյերի և ինտերյերի դիզայներների, կատարում են կահույքի դիզայն կամ ռեկլամային գործակալություններում` վիդեո հոլովակներ  են նկարահանում: Այս դասընթացները հնարավորություն են տալիս կառուցել և հատուկ էֆեկտների,  լուսավորության միջոցով մոդելավորել ամենաբարդ օբյեկտներ, նրանց ռեալիստական տեսքի բերել և անհրաժեշտության դեպքում այդ օբյեկտներին հաղորդել անիմացիա:  Rinoceros- ծրագիրը նախատեսված է հիմնականում ոսկերչական  իրերի մոդելավորման համար, ինչպես նաև ցանկացած 3D մոդելավորում:
Վիդեո մոնտաժ  -
  Adobe Premiere,   After Effect - Այս դասընթացները հնարավորություն կտան սովորել վիդեոմոնտաժի հմտությունները, կատարել բազմապիսի էֆեկտների տեղադրում ձայնային էֆեկտների օգտագործմամբ: Լրացուցիչ`  ֆորմատների փոխակերպման ( կոնվերտ)  ծրագրերի համադրումը հնարավորություն կտա  պրոֆեսիոնալ մակարդակով ստանալ բարձրորակ ֆիլմեր և այն մատուցել իր վերջնական շուկայական տեսքով (DVD դիսկն իր  ձևավորումով, ներառյալ դիսկի տուփի կազմը):
Ծրագրավորման դասընթացները  -
Basic, Visual Basic, Visual FoxPro,  C,  C++, Visual C++ հնարավորություն կտան սկսնակ և գործող ծրագրավորողներին բարելավելու իրենց գիտելիքները: 

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ

ՍՅՈՒԱՖ կենտրոնում դասավանդվող լեզուները բազմազան են: Ուսուցման ընթացքում մեծ ուշադրություն է դարձվում գրավոր, բանավոր խոսքի ընկալման և արտասանման զարգացմանը:
Դասընթացները կազմակերպվում են, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբակային: Դասերի տևողությունը 1.5 ժամ է` շաբաթական երեք դաս:
Մեր մասնագետները ունեն դասավանդման զգալի փորձ և, որ ամենակարևորն է, մեծ նվիրվածություն  իրենց գործին:

ՌՈՒՍԵՐԵՆ
Ռուսերենը  Հնդեվրոպական լեզնուների ընտանիքի արևելա-սլավոնական լեզվախմբի լեզու է։
Ռուսերեն խոսում են աշխարհում 278 միլիոն մարդ և հանդիսանում է ամենատարածվածը սլավոնական լեզուներից։ Ռուսերենը հանդիսանում է պետական լեզու  Ռուսաստանում, Բելառուսում, Ղազախստանում, Ղրղզստանում, Միավորված Ազգերի Կազմակերպության պաշտոնական լեզուներից մեկն է, ինչպես նաև երկրորդ պետական լեզու է հանդիսանում մի շարք եվրոպական և ասիական երկրներում։Ըստ աշխարհի լեզուների դասակարգման ռուսերենը 4-7-րդն է։
ՍՅՈՒԱՖ կենտրոնում մեծ ուշադրություն է հատկացվում ռուսերենի լեզվի բոլոր հիմնական հմտությունների` բանավոր խոսք, քերականություն, գրավոր խոսք, շեշտադրման և այլնի վրա:
Դասընթացները կազմակերպվում են, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբակային: Դասերի տևողությունը 1.5 ժամ է` շաբաթական երեք դաս:

ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ
Ֆրանսերեն լեզուն իր տարածվածությամբ աշխարհում զբաղեցնում է 12-րդ տեղը և աշխարհի շուրջ 200 մլն մարդ խոսում է այդ լեզվով, չնայած նրան, որ նրանցից կեսի համար ֆրանսերենը մայրենի լեզու չի հանդիսանում:
Ֆրանսերեն լեզվի ուսուցման ժամանակ մեծ ուշադրություն է հատկացվում լեզվական բոլոր հիմնական հմտությունների` ընթերցանության, գրավոր խոսքի, լսելով բանավոր խոսքի ընկալման և իհարկե խոսքի բանավոր արտասանման վրա: Ուսուցումը ընթանում է ֆրանսերեն լեզվի լավագույն դասագրքերով և ժամանակակից այլ նյութերով:
Դասընթացները կազմակերպվում են, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբակային: Դասերի տևողությունը 1.5 ժամ է` շաբաթական երեք դաս:
Ուստի հրավիրում ենք ՍՅՈՒԱՖ կենտրոն` մասնակցելու ֆրանսերեն լեզվի դասընթացներին:

ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ
Գերմաներեն լեզվի ուսուցումը ընթանում է կոմունիկացիոն` խոսակցական, մեթոդով, որը ուղղորդված է  լեզվական բոլոր հիմնական հմտությունների` ընթերցանության, գրավոր խոսքի, լսելով բանավոր խոսքի ընկալման և իհարկե խոսքի բանավոր արտասանման զարգացմանը:
Ուսուցման ընթացքում օգտագործվում են շատ վավերական նյութեր` ֆիլմեր, ամսագրեր և գրքերի բնօրինակներ գերմաներեն լեզվով, ինպես նաև օրիգինալ դասագրքեր:
ՍՅՈՒԱՖ կենտրոնը հրավիրում է սովորել գերմաներեն լեզու սկսնակների, ինչպես նաև ոչ սկսնակների և իհարկե բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են քննություններ հանձնել Գերմանիա մեկնելու համար:
Դասընթացները կազմակերպվում են, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբակային: Դասերի տևողությունը 1.5 ժամ է` շաբաթական երեք դաս

ԻՏԱԼԵՐԵՆ
Իտալերենը  պատկանում է Հնդեվրոպական լեզուների ընտանիքի ռոմանական արևմտա իտալական լեզվախմբին։ Իտալերեն խոսում են աշխարհում 70 միլիոն մարդ։
Իտալերենը պետական լեզու է Իտալիայում, Շվեյցարիայում, Սան Մարինոյում, Սլովենիայում, Վատիկանում, Իստրիա կոմսությունում (Խորվաթիա)։Ըստ աշխարհի լեզուների դասակարգման Իտալերենը 21-րդն է։
ՍՅՈՒԱՖ կենտրոնում մեծ ուշադրություն է հատկացվում իտալերեն լեզվի բոլոր հիմնական հմտությունների` ընթերցանության, գրավոր խոսքի, լսելով բանավոր խոսքի ընկալման և իհարկե խոսքի բանավոր արտասանման վրա: Ուսուցումը ընթանում է իտալերեն լեզվի լավագույն դասագրքերով և ժամանակակից այլ նյութերով:
Դասընթացները կազմակերպվում են, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբակային: Դասերի տևողությունը 1.5 ժամ է` շաբաթական երեք դաս:

ՍՅՈՒԱՖ կենտրոնը հրավիրում է իսպաներեն լեզվի դասընթացներին:  Լեզվի ուսուցումն ընթանում է նորագույն դասագրքերով, առցանց  և ժամանակակից այլ նյութերով: Մեծ ուշադրություն է դարձվում ընթերցանության, քերականության, ինչպես նաև բանավոր խոսքի ընկալման և իհարկե արտասանման զարգացմանը:
Դասընթացները կազմակերպվում են, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբակային: Դասերի տևողությունը 1.5 ժամ է` շաբաթական երեք դաս:

ՀՈԼԱՆԴԵՐԵՆ
Հոլանդերեն լեզուն հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի արևմտագերմանական լեզվախմբի լեզու։ Հոլանդերեն խոսում են աշխարհում 24 միլիոն մարդ։ Հոլանդերենը պետական լեզու է  Նիդերլանդներում,  Բելգիայում (Ֆլամանդներում),  Արուբայում, Անթիլյան Նիդերլանդներում և Սուրինամում։
Ըստ աշխարհի լեզուների դասակարգման հոլանդերենը 48-րդն է։
Հոլանդերեն լեզվի ուսուցումը ՍՅՈՒԱՖ կենտրոնում ընթանում է հատուկ դասագրքերով  և ժամանակակից այլ նյութերով: Մեծ ուշադրություն է դարձվում ընթերցանության, քերականության, ինչպես նաև բանավոր խոսքի ընկալման և իհարկե արտասանման զարգացմանը:
Դասընթացները կազմակերպվում են, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբակային: Դասերի տևողությունը 1.5 ժամ է` շաբաթական երեք դաս:

ԼԵՀԵՐԵՆ
Լեհերենը Հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի բալթիկ-սլավոնական լեզվախմբի լեզու է։
Լեհաստանում և Պոլոնիայում (լեհական սփյուռքում) լեհերենը որպես մայրենի լեզու օգտագործում է շուրջ 44 միլիոն մարդ: Այն պետական լեզու է Լեհաստանում։ Ըստ աշխարհի լեզուների դասակարգման լեհերենը 22-րդն է:
ՍՅՈՒԱՖ կենտրոնը հրավիրում է լեհերեն լեզու սովորելու, որտեղ մեծ ուշադրություն են դարձնում լեզվի հիմնական առանձնահատկությունների վրա, օգնում են յուրացնել բանավոր խոսքի հիմունքները, զարգացնել բառապաշարը:
Դասընթացները կազմակերպվում են, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբակային: Դասերի տևողությունը 1.5 ժամ է` շաբաթական երեք դաս:

ՀՈՒՆԱՐԵՆ
Հունարեն լեզուն մարդկային քաղաքակրթության հնագույն գրերից մեկն է: Այժմ հունարեն խոսում է մոտ 12 միլիոն մարդ և այն հանդիսանում է Հունաստանի և Կիպրոս կղզու հունական մասի պաշտոնական լեզուն: Մեր ժամանակներում հին հունական լեզուն գիտական և տեխնիկական տերմինաբանության հիմքը դարձավ: Այս տերմինաբանության միջոցով են հենց շատ հունական բառեր ներթափանցել բազմաթիվ լեզուներ, այդ թվում նաև հայոց լեզու:
ՍՅՈՒԱՖ կենտրոնի հունարեն լեզվի դասընթացներին դուք կսովորեք շփվել այդ լեզվով, հնարավորություն կտրվի ձեռք բերել ավելի խորը գիտելիքներ գրական հունարենից: Դասընթացների հիմնական նպատակը բոլոր լեզվական հմտությունների միաժամանակյա ներդաշնակ և արդյունավետ զարգացումն  է: Մենք հոգ կտանենք Ձեր ճիշտ արտասանության համար, կօգնենք ձեզ յուրացնել բանավոր խոսքի հիմունքները, ինչպես նաև կուսուցանենք կարդալ, գրելու հունարեն լեզվով: Պարապմունքների ընթացքում Դուք շատ արագ կհամալրեք Ձեր բառապաշարը` բարլավելով բանավոր խոսքի հմտությունները:
Դասընթացները կազմակերպվում են, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբակային: Դասերի տևողությունը 1.5 ժամ է` շաբաթական երեք դաս:

ԱՐԱԲԵՐԵՆ
Արաբերեն լեզվի մասին առաջին հիշատակությունը հանդիպում է Ղուրանի մեջ մ.թ. VII դարում: Այդ պահից սկսած արաբերեն լեզուն վերջնականապես ձևավորվել էր և ներկայացնում է թվով 28 տառերից բաղկացած մի համակարգ, որը գոյություն ունի այսօր էլ: Մեծ թվով արաբական ծագմամբ բառեր կան նաև հայերեն լեզվում, որտեղ նրանք սովորաբար հայտնվել են միջնորդ` լատինական, արևմտաեվրոպական, պարսկական, թուրքական, լեզուների միջոցով:
Սկսեք սովորել արաբերեն լեզուն ՍՅՈՒԱՖ-ի հետ միասին այսօր և Դուք կիմանաք շատ հետաքրքիր մանրամասներ, որոնք ձեր առջև կբացեն Արաբական Արևելքի հեքիաթային հրաշալի աշխարհը: ՍՅՈՒԱՖ կենտրոնը առաջարկում է արաբերեն լեզվի դասընթացներ, որոնք անպայմանորեն ներառում են բանավոր խոսքի հմտությունների զարգացում, արտասանության ուսումնասիրություն, բառային և քերականական նյութի, ինչպես նաև կարդալ և գրել:
Արաբերեն լեզվի հաջորդ փուլում մեր դասընթացները կօգնեն ձեզ զարգացնել և կատարելագործել ձեռք բերված գիտելիքները, իսկ վերջնական փուլում ստանալ ավելի խորը գիտելիքներ:
Դասընթացները կազմակերպվում են, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբակային: Դասերի տևողությունը 1.5 ժամ է` շաբաթական երեք դաս:

ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ
ՍՅՈՒԱՖ կենտրոնի դասընթացները նախատեսված են այն սկսնակ ուսանողների համար, որոնք ցանկանում են սովորել պարսկերեն լեզու, ձեռք բերել անհրաժեշտ գիտելիքներ անկաշկանդ և  ազատ խոսքի համար: Դասընթացների հիմնական նպատակը, իհարկե բոլոր լեզվական հմտությունների ներդաշնակ զարգացումն է` ճիշտ արտասանություն, առոգանություն, լսողությամբ ընկալում, կարդալ, գրել, խոսել և բառապաշարի համալրում:
Ուսուցման պրոցեսում կիրառվում են արդյունավետ մեթոդներ` աուդիո եւ վիդեո դասեր պարսկերեն լեզվով,  որոնք զուգորդվում են  դասական դպրոցի ուսուցման նորագույն մեթոդների հետ: Դասընթացի ավարտին Դուք ձեռք կբերեք խոսելու հմտություններ, կհամալրեք Ձեր բառապաշարը և կտիրապետեք անհրաժեշտ քերականական նյութերի:
Դասընթացները կազմակերպվում են, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբակային: Դասերի տևողությունը 1.5 ժամ է` շաբաթական երեք դաս:
ԹՈՒՐՔԵՐԵՆ
Թուրքիայի հետ հարևան լինելու փաստը, տուրիզմի զարգացումը, նպաստում են թուրքերեն լեզվի տարածմանը, հնարավորություններ ստեղծում գտնել հաջող աշխատանք:
Նրանց բոլորի համար, ովքեր ցանկանում են բացահայտել Թուրքիան ներսից, ՍՅՈՒԱՖ կենտրոնը առաջարկում է թուրքերեն լեզվի արդյունավետ դասընթացներ.
Ընթացքում ուսուցման Դուք կարող եք ձեռք բերել այն բոլոր հմտությունները, որոնք անհրաժեշտ են ազատ շփման համար.
•    բանավոր խոսքի հիմունքները
•    լսելով բանավոր խոսքի ընկալում
•    կարդալու հմտությունները
•    գրելու կարողությունը:
Թուրքերեն լեզվի ուսուցման լիարժեք կուրսը Ձեզ երաշխիք կտա վստահորեն զրույցներ վարել, կարդալ տարբեր գրականություն և հեռուստացույց դիտել:
Դասընթացները կազմակերպվում են, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբակային: Դասերի տևողությունը 1.5 ժամ է` շաբաթական երեք դաս:

ՃԱՊՈՆԵՐԵՆ
Ճապոներենը չինարենի հետ չունի ծագումնաբանական ընդհանրություններ, սակայն իր գրենական համակարգում ունի չինական հիերոգլիֆների կամ կանջիի  լայն գործածություն։ Թվային համակարգում գործածվում են առավելապես արաբական թվանշանները:
Ոչ ճապոնացիների կողմից ճապոներենի ուսումնասիրությունը ցածր մակարդակի վրա էր մինչև 1980-ականների տնտեսական վերելքը: Դրանից հետո՝ ճապոնական մշակույթի տարածմանը զուգահեռ ճապոներեն սովորողների քանակն աշխարհում զգալի ավելացավ:
Դասընթացների հիմնական նպատակն է բոլոր լեզվական հմտությունների ներդաշնակ զարգացումը` ճիշտ արտասանություն, առոգանություն, լսողությամբ ընկալում, կարդալ, գրել, խոսել և բառապաշարի համալրում:
Դասընթացները կազմակերպվում են, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբակային: Դասերի տևողությունը 1.5 ժամ է` շաբաթական երեք դաս:

ՉԻՆԱՐԵՆ
Չինարենը ամենամեծ տարածում ունեցող լեզուն է: Չինարեն խոսում ու հասկանում են 1.5 միլիարդից ավել մարդ և այդ թիվը օր օրի մեծանում է, քանի որ չինարեն սովորելը շատ մոդայիկ ու արդիական է:
Չնայած չինարենը համարվում է աշխարհի ամենաբարդ լեզուն, այն շատ հետաքրքիր է և զարգացնում է երևակայությունը: Այսօր չինարենը ՄԱԿ-ում օգտագործվող 6 լեզուներից մեկն է: 
Չինարենը աշխարհի եզակի առանձնահատուկ լեզուներից է և նրա առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ չինարենը չունի այբուբեն: Այբուբենի փոխարեն հերոգլիֆներ են: Հերոգլիֆների ընդհանուր քանակը մոտ 50 000 է, բայց մոտ 1000 հերոգլիֆի իմացությունը Ձեզ հնարավորություն կտա կարդալ ոչ մասնագիտական գրականություն: Չինարեն հերոգլիֆները լինում են երկու տեսակի՝ ավանդական և հեշտացված: Ավանդական հերոգլիֆները օգտագործվում են միայն Տայվանում և Հոնգ Կոնգում, իսկ հեշտացվածները՝ ամբողջ Չինաստանում:
Դասընթացների հիմնական նպատակն է բոլոր լեզվական հմտությունների ներդաշնակ զարգացումը` ճիշտ արտասանություն, առոգանություն, լսողությամբ ընկալում, կարդալ, գրել, խոսել և բառապաշարի համալրում:
Դասընթացները կազմակերպվում են, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբակային: Դասերի տևողությունը 1.5 ժամ է` շաբաթական երեք դաս: